Post-marketingová studie Flex Code Premium

Prof. MUDr. Tomáš Trč CSc., MBA
Přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

V roce 2019 až 2020 byla zahájena studie o účinnosti doplňku stravy Flex Code Premium 500 ml. Do studie bylo zařazeno celkem 36 pacientů, kteří absolvovali kůru preparátem v doporučené dávce. Jiná medikace nebyla doporučena. Indikace byla gonartróza rtg. 1. – 2. stupně dle Kellgren Lawrence.

Celkovou kůru prodělalo 12 pacientů s 3 balení po dobu 3 měsíců (resp. 3x 25 dní). Deset pacientů se nedostavilo po 3 dávce na kontrolu, anebo byli spokojeni s výsledkem po 2 měsících a jsou tedy kontrolovány pouze po 2 měsících užívání. Čtrnáct pacientů dostalo měsíční dávku a byli kontrolováni pouze po 1 měsíci.

Hodnocen byl VAS (Visual analog scale) a snášenlivost preparátu pro léčbu gonartrhrózy 1. – 2. stupně.

Výsledky

Efekt po 1 měsíci užívání

Celkem 31 pacientů:

 • 5 pacientů se nedostavilo po 1 mesíci
 • snášenlivost dobrá, nikdo neměl vedlejší účinky. Jednoho pacienta tlačil žaludek, 1 pacient nebyl spokojen s příchutí.
 • VAS snížen o 2 cm – 14 pacientů (!!!)
 • VAS snížen o méně než 2 cm – 8 pacientů
 • spokojeno 22 pacientů, 5 spokojenost s efektem – nechtěli další dávku; 4 nebyli spokojeni – nepokračovali v léčbě (intraartik. aplikace hyaluronátu, chondrosulf).

Efekt po 2 měsících užívání

Celkem 18 pacientů

 • snášenlivost dobrá, malý efekt pouze u 2 pacientů – důvod nepokračovat ve studii
 • 2 pacienty se nedostavili, 3 spokojeni s výsledkem, ale další dávku nechtěli (???)
 • VAS snížen o 2 cm – u 10 pacientů
 • VAS snížen o méně než 2 cm – u 5 pacientů

Efekt po 3 měsících užívání

 • 3 se nedostavili
 • celkové zlepšení u všech pacientů
 • VAS snížen o více než 2 cm – u 5 pacientů
 • VAS snížen o méně než 2 cm – u 7 pacientů
 • spokojeni s léčbou 15 pacientů, budou pokračovat po 6ti týdnech

Průměrný VAS před začátkem léčby – 7,2

Průměrný VAS po skončení léčby – 2,1

Závěr

Studie postmarketingová k ověření účinnosti Flex Code Premium 500 ml. Užívání na 1-3 měsíce. Efekt většinou patrný – záchranná medikace nebyla doporučena. Malý soubor pacientů, diferencované subj. obtíže, objektivně RTG kolen I. – II. stupeň, s největší frekvencí II. stupně, hodnoceno ortopedem.

V Praze dne: 15. 1. 2021

Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol