Zánět v rameni, lékařsky nazývaný tendinitida nebo burzitida, je bolestivý stav, který může ovlivnit každodenní život a pohyblivost postižené osoby. Tento článek se zaměří na zánět v rameni, včetně jeho příčin, symptomů a možností léčby. Existují různé babské rady na léčbu zánětu v rameni. Ale pojďme se raději nyní podívat trochu hlouběji na příčiny a možnosti léčby tohoto stavu.

Anatomie ramene

Než se pustíme do podrobností o zánětu v rameni, pojďme se podívat na základní anatomii této oblasti. Ramenní kloub je složený kloub umožňující rozsáhlý rozsah pohybu, což nám umožňuje provádět různé činnosti. Kloub je tvořen klíční kostí (clavicula), lopatkou (scapula) a pažní kostí (humerus). Mezi kostmi se nachází měkké tkáně, včetně svalů, šlach a vazů, které umožňují pohyblivost a podporu ramene.

Co je zánět v rameni?

Zánět v rameni je obecný termín, který zahrnuje různé stavy, jako je tendinitida a burzitida. Tyto stavy jsou často spojeny s bolestí, otokem a omezeným rozsahem pohybu v ramenním kloubu.

 1. Tendinitida: Tendinitida je zánět šlachy, což jsou pevné pásy tkáně, které spojují svaly s kostí. Tento zánět může být způsoben nadměrným opakovaným používáním konkrétního svalu. Nejčastěji postihuje šlachy rotátorové manžety, skupiny svalů, které udržují stabilitu ramenního kloubu.
 2. Burzitida: Burzitida je zánět burzy, což je malý váček naplněný tekutinou, který se nachází v blízkosti kloubu a slouží k tlumení tření mezi svaly, šlachami a kostmi. Když burza zánětem napuchne, může to vést k bolesti a omezení pohybu v rameni.

Příčiny zánětu ramene

Zánět v rameni může být způsoben několika různými faktory:

 1. Nadměrné zatížení: Opakované pohyby ramen, zejména při určitých činnostech, jako je házení nebo opakované zdvihání těžkých břemen, mohou způsobit opotřebení šlach a burz v rameni, což vede k zánětu.
 2. Stárnutí: S věkem se tkáně v těle mohou opotřebovávat a stávat se náchylnějšími k zánětu.
 3. Poranění: Náhlá zranění nebo pády mohou poškodit šlachy nebo burzy v rameni a způsobit zánět.
 4. Nesprávná technika cvičení: Špatná technika při cvičení může způsobit přetížení ramene a vést ke zranění.
 5. Systémové onemocnění: Některá systémová onemocnění, jako je revmatoidní artritida, mohou také způsobit zánět v rameni.

Symptomy zánětu ramene

Hlavními symptomy zánětu v rameni patří:

 1. Bolest: Bolest v rameni, která může být jemná až velmi silná, zejména při pohybu.
 2. Otok: Otok v oblasti ramene, který může být viditelný a hmatatelný.
 3. Omezený pohyb: Zánět v rameni může omezit schopnost provádět normální pohyby, jako je zdvihání ruky nebo otáčení paže.
 4. Slabost: Slabost svalů v oblasti ramene může být dalším symptomem.

Léčba zánětu ramene

Léčba zánětu v rameni může být komplexní a zahrnovat různé metody, v závislosti na závažnosti stavu a individuálních potřebách pacienta. Důkladný přehled léčby zánětu v rameni nám umožní porozumět různým možnostem a strategiím, které mohou být použity:

 1. Odpočinek a omezení aktivity: Jedním z prvních kroků v léčbě zánětu v rameni je odpočinek od činností, které způsobují bolest nebo zhoršují stav. Omezit zátěž na rameni je zásadní pro hojení a prevenci dalších poškození.
 2. Fyzioterapie: Fyzioterapeut může hrát klíčovou roli v léčbě zánětu v rameni. Pomáhá vypracovat individuální rehabilitační program, který zahrnuje cvičení na posílení svalů kolem ramenního kloubu a zlepšení rozsahu pohybu. Kombinuje různé terapeutické metody, jako jsou masáže, ultrazvuková terapie a elektrická stimulace, aby urychlil proces hojení.
 3. Léky: Lékař může předepsat několik typů léků k léčbě zánětu v rameni:
  • Protizánětlivé léky (NSAID): NSAID, jako je ibuprofen, mohou pomoci snížit zánět a bolest.
  • Analgetika: Pro zvládnutí bolesti můžete užívat analgetika, která jsou k dispozici bez lékařského předpisu.
  • Kortikosteroidní injekce: V některých případech se provádějí injekce kortikosteroidů přímo do postižené oblasti, což může rychle zmírnit bolest a zánět. Tyto injekce by však měly být podávány pouze pod dohledem lékaře, protože mají vedlejší účinky.
 4. Chirurgický zákrok: Pokud je zánět v rameni závažný a neodpovídá na konzervativní léčbu, může být vyžadován chirurgický zákrok. Existují různé typy chirurgických zákroků, včetně odstranění poškozených šlach nebo burz, opravy svalových šlach a dokonce i náhrady ramenního kloubu.
 5. Alternativní terapie: Někteří pacienti hledají úlevu od zánětu v rameni pomocí alternativních terapií, jako je akupunktura, chiropraxe nebo masáže. Tyto metody mohou být užitečné jako doplněk k tradiční léčbě, ale je důležité konzultovat je s lékařem a zajistit, aby byly bezpečné a účinné.
 6. Domácí péče: Domácí péče může hrát rovněž důležitou roli v léčbě zánětu v rameni. Aplikace ledových obkladů na postiženou oblast může snížit otok a bolest. Důležité je dodržovat lékařské pokyny ohledně rehabilitace a cvičení, abyste urychlili proces hojení.

Je třeba si uvědomit, že léčba zánětu v rameni může být individuální a závisí na konkrétní diagnóze a potřebách pacienta. Konzultace s lékařem nebo specialistou na ortopedii je klíčová pro správnou diagnostiku a zvolení nejvhodnější léčby. S odpovídajícím přístupem a péčí může většina pacientů dosáhnout úlevy od bolesti a návratu k normální pohyblivosti ramene.

Závěr

Zánět v rameni, ať už se jedná o tendinitidu nebo burzitidu, může zpomalit a dokonce i omezit vaši schopnost vykonávat každodenní aktivity. Je důležité brát tento stav vážně a nezanedbávat ho. Právě včasná diagnóza a vhodná léčba mohou předejít dlouhodobým komplikacím.

Pokud máte příznaky zánětu v rameni, jako je bolest, otok a omezený pohyb, neváhejte se poradit s lékařem. Společně můžete určit příčinu vašich obtíží a zvolit nejlepší léčebný plán. Tento plán může zahrnovat odpočinek, fyzioterapii, léky nebo dokonce chirurgický zákrok, v závislosti na závažnosti onemocnění.

Pamatujte, že prevence je vždy nejlepší léčbou. Dbáte-li na správnou techniku cvičení a dodržujete zásady zdravého životního stylu, můžete snížit riziko vzniku zánětu v rameni. A pokud už se s tímto problémem setkáte, mějte na paměti, že existuje mnoho efektivních léčebných možností, které vám mohou pomoci vrátit se zpět k aktivnímu a bezbolestnému životu.

Nikdy nezanedbávejte své zdraví, a pokud máte jakékoliv obavy ohledně bolesti v rameni, konzultujte je s odborníkem. Zdraví ramene je klíčem k plnohodnotnému životu a aktivnímu pohybu.