Glukosamin (glukosamin sulfát) je tělu vlastní, bazická sloučenina, která vzniká z glukózy náhradou hydroxylové skupiny (–OH) v poloze 2 za skupinu –NH2. Zabudovává se do polysacharidů (glykosaminoglykanů – GAG), které mají v organismu různé funkce, např. chondroitin sulfát je jednou z hlavních složek kloubních chrupavek, kde váže vodu a propůjčuje pružnost.

Je součástí léčivých přípravků nebo doplňků stravy kloubní výživy (tzv. hraničních přípravků), které se užívají při osteoartróze. Vzhledem k tomu, že jde o tělu vlastní látku, je často označován jako „kloubní výživa“. Podstata působení však spočívá v tom, že je schopen příznivě ovlivnit rovnováhu metabolických dějů probíhajících v chrupavce.

Komerčně dostupný glukosamin je v přípravcích obsažen ve formě solí, a to buď síranu (sulfátu), nebo chloridu. Účinnost při artróze byla poměrně dobře prokázána u sulfátu, v případě chloridu není dostatek spolehlivých informací.

Dávkování glukosamin sulfátu

Doporučená dávka glukosamin sulfátu je 1500 mg denně po dobu nejméně 2 měsíců. Po této době je možné udělat přestávku, neboť účinek obvykle několik týdnů přetrvává. Přestávka v užívání však není nutná.

Glukosamin sulfát má příznivé účinky proti bolesti a zánětu při artróze kloubů. Na rozdíl od analgetik a nesteroidních antiflogistik je tento účinek opožděný, projeví se až po 4–6 týdnech pravidelného úžívání. Po vysazení však tento účinek obvykle přetrvává nějakou dobu. Proto je možné po 2–3 měsících užívání udělat další asi 2–3 měsíce přestávku. Látka patří do skupiny tzv. SYSADOA (symptomaticky pomalu působící léky při osteoartóze).[1]

Glukosamin sulfát též zřejmě dokáže zastavit ztrátu kloubní chrupavky, ke které při osteoartróze dochází. Tento účinek byl pozorován zatím pouze při dlouhodobém užívání bez přestávky.

V mnoha přípravcích na trhu se glukosamin kombinuje s jinými látkami, např. chondroitin sulfátem. Takové kombinace nejsou sice škodlivé, avšak neexistuje žádný důkaz jejich vyšší účinnosti. Doporučení odborných společností (EULAR) hovoří pouze o samostatném používání jednotlivých látek.

Nedostatek glukosaminu

Nedostatek glukosaminu se může projevit především vážnými problémy pohybové soustavy, ztuhlostí kloubů, záněty a bolestivým pohybem. Vhodné dávkování tyto problémy účinně odstraňuje. Pokud již trpíte artrózou a glukosamin doposud neužíváte, měli byste uvažovat o jeho zařazení do Vašeho jídelníčku.

Předávkování glukosaminem

Předávkování glukosaminem je velmi obtížné. Při akutních artrózních stavech jsou podávané dávky několikanásobně vyšší než dávky doporučené a žádné vážné problémy v souvislosti s těmito dávkami nebyly zatím popsány. Výjimečně se může předávkování projevit žaludečními obtížemi, nadýmáním, zácpou nebo průjmem.


[1] Wikipedie